NærMiljøForum Frogner-Gjerpen

Etter modell fra Gulset og Bakken inviterer vi til NærMiljøForum , Frogner-Gjerpen der ledere fra skoler, kultur, idrett, mottak og frivilligheten møtes for å bli kjent med hverandre, dele om hvordan vi jobber og se hva vi kan samarbeide om.

Foreningen Frogner Nærmiljøsenter ble stiftet i september 2023 og er fra 2024 godkjent som Frivilligsentral for Frogner med omegn.  (Se www.frivilligsentral.no )
Styreleder er Odd Arvid Stykket, Frognerlia
Frogner Nærmiljøsenter er en del av nettverket Der du bor (Se www.derdubor.org som består av 10 Nærmiljøsenter på Sør-Østlandet og foreningen Sarepta m.fl.)
 
 Som frivilligsentral har vi et mandat fra Stortinget og Kulturdepartementet:


 Frivilligsentralene skal
 1. stimulere til frivillig innsats,
 2. være åpne møteplasser for befolkningen og
 3. være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.


For å oppfylle det i vår bydel, etablerer vi nå NærmiljøForum som kvartalsvis møteplass for nøkkelpersoner.
 På Gulset og Bakken gir dette god effekt der mange samarbeider for å skape gode nærmiljø.  Vårt håp er at dette også kan styrke alt det gode arbeidet som allerede drives i området.
 
 I samarbeid med eierne av  Frogner Hovedgård vil vi fra starten knytte aktiviteter og nettverk rundt de 150 beboerne som til enhver tid bor i vårt nærmiljø, men Nærmiljøsenteret har et helhetlig nærmiljøperspektiv for vår virksomhet.

NærmiljøForum er en møteplass der vi knytter kontakt, deler kort info og får et overblikk over aktiviteter i nærmiljøet.
 Styret jobber nå med rekruttering av medarbeidere og frivillige som vil bidra i arbeidet i hele bydelen.
 Velkommen til å dele, lytte og foreslå!

 Vi serverer kaffe, te og frukt og programmet er enkelt

NærMiljøForum Frogner-Gjerpen

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 04.09 08:30 NærmiljøForum Frogner-Gjerpen "Den varme kafeen" Gjerpen menighetshus
2024 © Frogner Nærmiljøsenter